Loading...

Gaiss-ūdens siltumsūkņu Split un Monobloka montāža.

Atšķirība starp split un monoblok.
Abos gadījumos siltumsūknis sastāv no 2 moduļiem – iekšējā un ārējā.

Iekšējais modulis (bloks) var būt:

  • ar integrētu siltā ūdens tvertni;
  • bez siltā ūdens tvertnes;
  • ar dalītu siltā ūdens tvertni (alternatīva gadījumiem, kad nepieciešams lielāks siltā ūdens daudzums)

Gaiss-ūdens siltumsūkņa darbību var salīdzināt ar ledusskapi, tikai apgrieztā veidā – ledusskapis dzesē, siltumsūknis silda.


Split

Split ir sistēma, kurā siltummainis atrodas iekšējā daļā un sistēma savstarpēji savienota ar aukstumaģenta (freona) trasi starp blokiem. Šādu sistēmu izmanto salīdzinoši mazas jaudas iekārtām (4-12kW) privātmājās.
Split vidējā efektivitāte gada griezumā (COP) var svārstīties starp 2,7 - 3,5, un tas ir atkarīgs no mājas siltuma zudumiem, apkures sistēmas un turpgaitas temperatūras.
Split ir zemas temperatūras siltumsūknis un maksimālo efektivitāti sasniedz ar turpgaitas temperatūru ne augstāku kā +35°C - +45 °C. To var izmantot gan silto grīdu, gan atbilstošu radiatoru apsildei.


Bufertvertne

Starp ražotājiem viedokļi ir atšķirīgi, tomēr mēs rekomendējam, iekļaujam standarta piedāvājumā 100L bufertvertni.
Kāpēc? Siltumsūkņa viens no darbības cikliem ir atkausēšanās, kuras laikā tiek izmantots apkures sistēmas siltumnesējs. Atkarībā no kopējā siltumnesēja daudzuma sistēmā atkausēšanās cikla laikā siltumnesēja temperatūra samazinās pat līdz 7°C - 12°C. Lai samazinātu šīs svārstības un izlīdzinātu siltumsūkņa darbību, tiek palielināts siltumnesēja daudzums, izmantojot bufertvertni.
Iekārta ir ļoti kompakta un ekspluatācijas izmaksas nav lielas.
Split sistēmai nav aizsalšanas riska gadījumos, kad ir elektrības pārrāvums, vai ir kombinētā apkures sistēma.
Split var izmantot kā vienīgo apkures sistēmu, vai kombinēt kaskādē ar gāzes, granulu un malkas apkures katliem.

Montāža.

Vēlamā distance (trases garums) starp iekšējo un ārējo bloku ir +-5m.
Split iekārtas montāžu drīkst veikt tikai licencēta uzņēmuma sertificēts montieris.
Montāžas izmaksas ir atkarīgas no pieslēguma sarežģītības un materiālu izvēles.

Monobloks

Monoblokā siltummainis atrodas āra blokā un siltumnesējs tiek sildīts ēkas ārpusē. Iekšējai daļai ir vairāki risinājumi:

  • vadības pults;
  • iekšējais bloks ar integrētu siltā ūdens tvertni;
  • iekšējais bloks bez siltā ūdens tvertnes.

Monoblok tipa siltumsūkni izmanto augstas temperatūras apkures risinājumiem (esošiem radiatoriem, lielākām ēkām). Turpgaitas temperatūra iespējama līdz +65 °C.
Monobloki pieejami no 6 - 90kW privātmāju apkurei, kā arī industriāliem risinājumiem. Izplatītākie ir 6-18kW modeļi.
Monobloka montāža ir salīdzinoši vienkārša, un nav nepieciešama licence darbam ar aukstumaģentiem. Uzstādot monoblok siltumsūkni, nepieciešams uzstādīt pretaizsalšanas drošības vārstus.
Viens no riskiem ir aizsalšana.
Monoblokā kā siltumnesēju var izmantot ūdeni un antifrīzu.
Šeit atkal domas dalās, jo pēc saviem fizikāli ķīmiskajiem parametriem ūdens ir daudz efektīvāks siltumnesējs apkures sistēmā. Antifrīza siltumvadītspēja ir daudz mazāka kā ūdenim, un neizbēgami pieaugs enerģijas patēriņš apkurei un samazināsies COP.
Montāžas izmaksas atkarīgas no sarežģītības un nepieciešamo materiālu apjoma.